Huisregels:

 

Het is niet toegestaan om binnen te roken.

Verspreiden van flyers kan alleen in overleg met de organisatie.

Soft) drugs en agressie worden niet getolereerd.

Bij overtreding van de huisregels worden gepaste maatregelen genomen door de organisatie.

Bewaakte garderobe verplicht.

Garbo stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, verlies/ beschadiging van of aan eigendommen van bezoeksters en medewerksters.

 

Garboforwomen gebruiksrecht en voorwaarden - disclaimer

 

Hoewel de internetsite garboforwomen.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, blijft het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of onjuist is. Daarom kunnen aan de geboden informatie geen rechten worden ontleend en is garbofor- women noch een van haar contractpartijen of werknemers aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. Het is mogelijk om via de internetsite van garboforwomen.nl toegang te krijgen tot internet- sites en/of informatiebronnen die door derden worden beheerd. Garboforwomen.nl noch een van haar contractpartijen of werknemers kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. 2010 Garboforwomen